Chat with us, powered by LiveChat

Quatra en Brussels Airport bouwen aan een groenere luchtvaart

Project Stargate - EU Green Deal

Quatra is een van de partners van het Stargate-project van Brussels Airport. Het project kadert in de Green Deal van de Europese Unie en wil de CO2-uitstoot van de luchtvaart drastisch doen afnemen, onder andere door CO2-arme brandstof te gebruiken. De gebruikte frituurvetten en -oliën die Quatra ophaalt en verwerkt, zijn de basisgrondstof voor de productie van die duurzame vliegtuigbrandstof of biokerosine (SAF).

Biologische kerosine dé toekomst voor de luchtvaart

Biologische kerosine of SAF is de toekomst voor de luchtvaart. Daarom startten luchtvaartmaatschappijen zoals Lufthansa, Air France en KLM en olieproducenten zoals Total, Shell en BP binnen de Green Deal al projecten op om SAF te produceren. Ook Brussels Airport zet in op SAF om de luchtvaart groener en duurzamer te maken. Een van de projecten van Stargate is dan ook het hergebruik van afvalvetten en -oliën en de stelselmatige verhoging van die recyclage.

Als partner van Brussels Airport en Stargate leidt Quatra dat project en kregen we de opdracht om de plaatselijke gemeenschap bij die overstap naar een groenere luchtvaart te betrekken. Concreet wil Brussels Airport het percentage gebruikte huishoudelijke vetten en oliën dat in de omgeving van de luchthaven en heel België wordt ingezameld nog verhogen.

Inzameling van gebruikte frituuroliën en -vetten

Dat willen ze op 3 manieren bereiken:

  • Meer gebruikte frituuroliën en -vetten inzamelen bij de mensen die in de grote omgeving van de luchthaven wonen.

  • Meer gebruikte frituuroliën en -vetten inzamelen in het hele land.

  • Een bewustmakingscampagne laten lopen waarin de nadruk ligt op de milieuvoordelen en het circulaire aspect van die inzameling.

Quatra als belangrijke leverancier van grondstof voor SAF

Als vetophaler is Quatra een heel belangrijke leverancier van gebruikte frituurolie, die basisgrondstof van SAF. Bij professionals zoals frituren, restaurants en hotels, andere inzamelaars van frituurolie en voedselproducenten halen we frituurolie en -vet op. En we stimuleren de Belgen om hun huishoudelijke frituurolie niet weg te gieten maar te deponeren in onze gepatenteerde rode Olioboxen aan supermarkten, buurtwinkels en in containerparken. Al die oliën en vetten verwerken we tot die basisgrondstof.

België al nummer 1 in recyclage van frituurvet

Op dit moment wordt al 71,3% van alle huishoudelijke frituuroliën en -vetten in België ingezameld. België staat daarmee in de lijst van frituurvet recyclage in Europa met een straatlengte voorsprong op nummer 1. Dat is mee te danken aan onze inzamelcontainer Oliobox. Ter vergelijking: nummer 2 Zweden recycleert 46,7%, Spanje minder dan 3%, Duitsland minder dan 2% en Frankrijk amper 1%.

Nog meer frituurvet recycleren

Maar de hoeveelheid huishoudolie die we in België recycleren, is nog altijd veel te weinig. Want de 28,7% die niet wordt ingezameld, komt in de riolering, sloten en bij het restafval terecht. Het kost België elk jaar miljoenen euro’s om de door olie verstopte rioleringen schoon te maken. Daarom onderzoeken we samen met UHasselt hoe we de Belgische consumenten kunnen motiveren om nog meer frituurolie te recycleren.

We willen begrijpen hoe mensen met die recyclage omgaan en wat hen kan aansporen om hun gebruikte frituurolie in een Oliobox beginnen te deponeren, of er nog meer olie in deponeren dan ze nu al doen. Zo willen we nog meer gebruikte frituurolie recycleren en nog meer grondstof leveren om Brussels Airport van SAF te voorzien.

Promotie van de Oliobox

In lijn met de doelstellingen van het Stargate-project voeren we extra promotie rond de Oliobox. In heel België zijn er nu al meer dan 800 Oliobox-inzamelpunten. Sinds 2022 engageert ook Vandemoortele zich voor Oliobox. De olieproducent vraagt de consument op de verpakkingen van frituurolie om de gebruikte olie in een Oliobox te deponeren.

Om de consument nog meer te stimuleren, schenken we voor elke volle Oliobox een bedrag aan natuurverenigingen Natuurpunt in Vlaanderen en Natagora in Wallonië. Met dat bedrag per volle Oliobox creëren ze 8 vierkante meter nieuwe natuur. Zo leveren we niet alleen een rechtstreekse bijdrage aan een groenere en CO2-neutrale luchtvaart, maar ook aan een groener en duurzamer België.