Chat with us, powered by LiveChat

Duurzame
afvalverwerking

Quatra haalt uw oude frituurolie en frituurvet op en recycleert ze tot duurzame biobrandstof. Dat doen we in een bijna 100% geautomatiseerd recyclageproces dat aan de strengste normen voldoet.

Niets gaat verloren:
100% recyclage

Quatra staat voor duurzame afvalverwerking:

Frituurolie zetten we om naar basiscomponenten voor duurzame brandstoffen
Frituurresten vormen de basis voor biogas
Water wordt biologisch gezuiverd
Andere afvalstromen, zoals plastic, worden gewassen en gesorteerd voor recyclage

Wat gebeurt er met de ingezamelde frituurolie?

De gebruikte frituurolie en -vetten die we ophalen gaan na verwerking naar partnerbedrijven. Zij zetten deze afval-olie om in een duurzame biobrandstof (duurzame luchtvaartbrandstof SAF en duurzame biodiesel) die 90% minder CO₂ uitstoot ten opzichte van gewone diesel. 

De frituurresten vormen de basis voor biogas. En de andere afvalstromen, zoals plastic, wassen en sorteren we en worden ook gerecycleerd. Quatra recycleert dus alles, niets gaat naar de stortplaats.

Efficiënte en klimaatneutrale ophaaldienst

Van de ophaling van uw blauwe vaten tot de verwerking tot duurzame biobrandstof: alle stappen in de verwerking van uw frituurvetten en -oliën voeren we zo efficiënt en klimaatneutraal mogelijk uit. De ritten van onze ophaalwagens plannen we zo in dat ze geen onnodige afstanden hoeven af te leggen.

De ophaling van uw oud frituurvet combineren we op uw vraag met de levering van uw verse frituurolie of -vet. Zo beperken we ook onze eigen CO₂-uitstoot. 

Samen voor een
CO₂-neutraal Europa tegen 2050

Klimaatverandering en aantasting van het milieu bedreigen Europa en de wereld. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zet Quatra zijn schouders onder de Europese Green Deal. Dankzij ons duurzaam beheer en maximaal hergebruik van plantaardige vetten en oliën spelen we een cruciale rol om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. De EU heeft ons hiervoor beloond met een ISCC-certificaat.

Stargate-project voor een groenere luchtvaart

Quatra is met OlioBox trotse partner van het Stargate-project van Brussels Airport. Stargate ontwikkelt binnen de Europese Green Deal innovatieve oplossingen om de luchtvaart groener en duurzamer te maken.

Duurzaamheid en certificaten

ISCC-certificaten

Om een duidelijke tracering te hebben van de aangewende afvalstoffen is een certificering van alle operatoren noodzakelijk. Hiertoe werd het ISCC-systeem opgezet.  Hierbij is het noodzakelijk dat de gebruikers van frituuroliën en vetten een zelfverklaring ondertekenen vooraleer hun gebruikte frituurvetten en –oliën in het ISCC-circuit kunnen komen.